CABUTAN BERTUAH

HARGA AHLI

HARGA AHLI

PLAN

PLAN A

Keunikan Pelan Pemasaran K-LINK International

 1. Pembayaran sebanyak 74% daripada nilai Markah Bonus (BV)
 2. Kenaikan pangkat yang mudah
 3. Kuota yang rendah (pengurangan kuota mengikut pangkat)
 4. Bonus kepimpinan dinikmati sehingga 27 generasi (mengikut sistem mampatan)
 5. Sistem akumulatif (tiada had masa)
 6. Tiada penurunan pangkat
 7. Pembahagian keuntungan kepada semua generasi ( tiada percanggahan di kalangan usahawan)
 8. Tiada tekanan
 9. Sistem pembahagian keuntungan global
 10. Perniagaan yang boleh diwarisi

Pelan Pemasaran “A” K-LINK 11 Insentif Istimewa

1. Untung Runcit ±20%
2. Bonus Pembangunan 28%
3.Bonus Kepimpinan 30%
4. Tabung S.R.E.D. 3%
5. Tabung Crown 1%
6.Tabung Crown Ambassador 2%
7. Tabung Senior Crown Ambassador 1%
8.Tabung Royal Crown Ambassador 1%
9. Tabung Kereta / Rumah 3%
10. Bonus Tahunan 3%
11. Insentif Pelancongan 2%

74%

Ringkasan 11 Insentif yang Istimewa (74%)

Untung Runcit ±20%

Harga Pelanggan – Harga Pengedar = Untung Runcit

Bonus Pembangunan 28%

Bonus Kepimpinan 30%

Bonus Kepimpinan bagi Diamond Manager dan ke atas
 1. Sekurang-kurangnya satu (1) barisan Manager dengan Jualan bulanan sebanyak 10,000 BV dan ke atas, dan
 2. Jumlah Jualan Bulanan dari barisan Manager yang lain mesti mencapai 5,000 BV dan ke atas, tidak termasuk Jualan Peribadi sebanyak 200 BV dan Jualan Kumpulan Peribadi sebanyak 600 PGBV.
Jika dia mempunyai satu (1) barisan Manager dengan Jualan Bulanan lebih daripada 10,000 BV tetapi jumlah Jualan Barisan Manager lain kurang daripada 5,000 BV, maka dia hanya dapat menikmati 50% daripada Bonus Kepimpinan. Perpecahan bonus pembangunan dimasukkan ke dalam komputer secara automatik bergantung kepada jumlah jualan barisan Manager yang lain.
Gambarajah di bawah menunjukkan kelayakan Bonus Kepimpinan untuk Diamond Manager dan ke atas.

Contoh Pengiraan Bonus Kepimpinan

Sistem Mampatan Sistem Pengesahan Bonus Kepimpinan Generasi Anda

 1. Nilai Mata Kumpulan Peribadi (PGBV) ≥ 2,000 BV dikira sebagai satu (1) generasi.
 2. Tiga (3) Emerald Manager dan ke atas yang layak akan dikira sebagai satu (1) generasi.

Ganjaran Bonus Kepimpinan Sehingga 27 Generasi

Sistem Mampatan
 1. Nilai Mata Kumpulan Peribadi ( PGBV) ≥ 2,000 BVdikira sebagai satu (1) generasi.
 2. Tiga Emerald Manager ke atas yang layak akan dikira sebagai satu (1) generasi.

Tabung S.R.E.D 3%

Tabung Crown 1%

Tabung Crown Ambassador 2%

Tabung Senior Crown Ambassador 1%

Tabung Royal Crown Ambassador 1%

Tabung Kereta / Rumah 3%

Bonus Tahunan 3%

Insentif Pelancongan 2%

Contoh Pengiraan Bonus

1.Bonus Pembangunan : 200,000BV x (28% – 21%)7% = RM14,000
2.Bonus Kepimpinan : 200,000BV x 5% = 10,000pt x 0.60 = RM6,000
3.Tabung Crown Ambassador : 200,000BV x 5% = 10,000pt x 0.20 = RM2,000
4.Tabung Senior Crown Ambassador : 200,000BV x 5% = 10,000pt x 0.15 = RM1,500
5.Tabung Royal Crown Ambassador : 200,000BV x 5% = 10,000pt x 0.15 = RM1,500
6.Tabung Kereta / Rumah : 200,000BV x 5% = 10,000pt x 0.20 = RM2,000
7.Bonus Tahunan : 200,000BV x 5% = 10,000pt x 0.20 = RM2,000
Jumlah Pendapatan ≥ RM29,000

Hanya untuk Volum Jualan Keseluruhan (GBV) > 500, 000BV

Bonus Kepimpinan – 30%

Mana-mana SM-RCA dengan volum jualan keseluruhan (jualan kumpulan) sebanyak 500,000BV dan ke atas perlu memenuhi syarat-syarat berikut. Setiap cabang dengan jualan minima sebanyak :-
Cabang Pertama – 30,000BV (Manager)
Cabang ke-2 (Manager*) dan Cabang ke-3 (Manager*) – jumlah terkumpul 60,000BV (minima 10,000 setiap Cabang)
akan menerima 100% daripada bonus kepimpinan.
Cabang Pertama – 30,000BV (Manager)
Cabang ke-3 – 5,000BV (Manager*)
akan menerima 50% daripada bonus kepimpinan.
Cabang ke-2 – 10,000BV (Manager*)
Kelayakan ini juga diaplikasikan kepada Sapphire Manager dengansatu kumpulan besar di bawahnya. Jika beliau tidak dapat menghasilkan jualan kumpulan ke-2 minima 10,000BV dan cabang ke-3 tidak dapat menghasilkan jualan sekurang-kurangnya 5,000BV, beliau tidak layak menerima apa-apa bonus kepimpinan.
Jualan kumpulan di bawah 500,000BV akan mengikut kelayakan yang sedia ada.
*Untuk Sapphire Manager, Cabang Pertama telah mencapai pangkat Manager manakala Cabang ke-2 dan ke-3 adalah lebih rendah daripada pangkat Manager. Untuk Ruby Manager, Cabang Pertama dan ke-2 telah mencapai pangkat Manager manakala Cabang ke-3 adalah lebih rendah daripada pangkat Manager.

Bonus SRED, Dana Kereta & Bonus Akhir Tahun

Untuk mereka dengan jualan kumpulan sebanyak 500,000BV dan ke atas akan mengikut kelayakan seperti mana dalam bonus kepimpinan tersenarai di atas manakala ahli-ahli dengan jualan kumpulan kurang daripada 500,000BV akan mengikut pelan pemasaran yang sedia ada.

Bonus Crown Manager – 1%

Kelayakan jualan kumpulan 500,000BV dan ke atas :-

Cabang Pertama – 30,000BV (Manager)
Cabang ke-2 (Manager) dan Cabang ke-3 (Manager) – jumlah terkumpul 60,000BV (minima 10,000 setiap Cabang)dengan PGBV 400BV
akan menerima 100% daripada Dana CM
Cabang Pertama – 30,000BV (Manager)         Cabang ke-2 – 10,000BV (Manager)
Cabang ke-3 – 5,000BV (Manager) dan PGBV 400BV
hanya layak menerima 2/3 daripada Dana CM.

Kelayakan kepada mereka dengan jualan kumpulan yang kurang daripada 500,000BV :-

Cabang Pertama – 10,000BV (Manager)
Cabang ke-2 – 10,000BV (Manager)
Cabang ke-3 – 5,000BV (Manager) dengan PGBV 400BV
akan menerima 100% daripada Dana CM.
Cabang Pertama – 10,000 (Manager)     Cabang ke-2 – 10,000BV (Manager) dengan PGBV 400BV
hanya layak menerima 2/3 daripada Dana CM.

Dana CA
Kelayakan Pertama :-

Mereka dengan jualan kumpulan 500,000BV dan ke atas.
Cabang Pertama – 30,000BV (Manager)
Cabang ke-2 (Manager) dan Cabang ke-3 (Manager) – jumlah terkumpul 60,000BV (minima 10,000 setiap Cabang)
akan menerima 100% daripada Dana CA
Cabang Pertama – 30,000BV (Manager)
Cabang ke-2 – 10,000BV (Manager)
Cabang ke-3 – 5,000BV (Manager)
hanya layak menerima 50% daripada Dana CA.

Kelayakan ke-2 :-

Jualan Kumpulan kurang daripada 500,000BV akan mengikut pelan pemasaran yang sedia ada.

Dana SCA – 1%
Kelayakan :-

Cabang 1 – 30,000BV(4EM)
Cabang 2 (4EM) dan Cabang 3 (4EM) – jumlah terkumpul 60,000BV (minima 10,000 setiap Cabang)
Cabang 4 – 10,000BV(1EM)                   Cabang 5 – 5,000BV(1EM)
Cabang 1 – 30,000BV(4EM)
Cabang 2 (3EM) dan Cabang 3 (3EM) – jumlah terkumpul 60,000BV (minima 10,000 setiap Cabang)
Cabang 4 – 10,000BV(2EM)                 Cabang 5 – 5,000BV(2EM)

Dana RCA
Kelayakan :-

Cabang 1 – 30,000BV(4EM)
Cabang 2 (4EM) dan Cabang 3 (4EM) – jumlah terkumpul 60,000BV (minima 10,000 setiap Cabang)
Cabang 4 – 10,000BV(1EM)
Cabang 5 – 10,000BV(1EM)
Cabang 6 – 10,000BV(1EM)
Cabang 7 – 10,000BV(1EM)
Cabang 8 – 5,000BV(1EM)
akan menerima 100% daripada Dana RCA
Cabang 1 – 30,000BV(3EM)
Cabang 2 (2EM) dan Cabang 3 (2EM) – jumlah terkumpul 60,000BV(minima 10,000 setiap Cabang)
Cabang 4 – 10,000BV(2EM)
Cabang 5 – 10,000BV(2EM)
Cabang 6 – 10,000BV(2EM)
Cabang 7 – 10,000BV(2EM)
Cabang 8 – 5,000BV(2EM)
akan menerima 100% daripada Dana RCA.PLAN B

Pelan Pemasaran Ganjaran Dua Kali Ganda

Untuk menikmati Pelan Pemasaran “B”, usahawan perlu menekalkan Jualan Peribadi sebanyak 400 BV atau lebih semasa berada di dalam Pelan Pemasaran A. Daripada jumlah ≥ 400 BV, hanya 200 BV akan dipindahkan secara automatik ke dalam Pelan Pemasaran “B”. Perkongsian Bonus diedarkan ke dalam EMPAT (4) kategori seperti berikut.

Tabung Dinamik 9%*

Kelayakan dan pengiraan markah untuk memdapat perkongsian tabung ini adalah seperti berikut:
 1. Menaja tiga (3) orang “downline” terus dengan Jualan Bulanan Peribadi sebanyak 200 BV tiap-tiap orang, yang dianggap sebagai SATU (1) markah kelayakan.
 2. Menaja sekurang-kurang lima (5) orang “downline” terus dengan Jualan Bulanan Peribadi sebanyak 200 BV tiap-tiap orang, yang dianggap sebagai DUA (2) markah kelayakan.
Gambarajah di bawah menunjukkan kelayakan untuk Tabung Dinamik:

Bonus Infiniti 20%

 1. Jualan daripada 200 BV oleh “downline” terus yang pertama dalam Pelan Pemasaran “B” digunakan sebagai kelayakan secara automatik untuk “upline”. Ia ditunjukkan dengan huruf “L” di dalam gambarajah di bawah.
 2. Anda akan berkongsi sebanyak 20% daripada 200 BV jualan “downline” anda yang kedua sehingga kelima atau lebih. Cara ini akan menggalakkan “upline” untuk menolong “downline” mereka membuat penajaan.
 3. Oleh kerana ada pemindahan bonus bagi setiep usahawan, anda boleh berkongsikan bonus ini dengan tiada had. Cara in akan menunjukkan pendapatan yang lebih, dalam masa yang sama jualan meningkat untuk para usahawan.
Gambarajah di bawah menunjukkan secara ringkas butir-butir bonus:

Perkongsian Bonus 28% Peringkat Uni


Syarat-syarat:
 1. Mesti mancapai Jualan Peribadi sebanyak 400 BV atau lebih dalam Pelan Pemasaran “A”.
 2. Mesti mengekalkan sebanyak 5 orang “downline” terus barisan yang berlainan dengan setiap orang mengekalkan 400 BV atau lebih setiap bulan. Pencapaian ini membenarkan usahawan menikmati 9 perinkat bonus daripada Business Value.
 3. Secara automatik 200 BV daripada 400 BV dalam Pelan Pemasaran “A” akan dipindahkan kepada Pelan Pemasaran “B”.
Kelayakan:
Mesti mengekalkan Business Value bulanan sepertimana ditunjukkan di dalam Pelan Pemasaran.

Rangkaian Pendapatan Berganda


Perkongsian Bonus Global 15%

K-LINK International memperuntukkan sebanyak 15% daripada jumlah BV Pelan Pemasaran “B” sebagai Perkongsian Bonus Global. Bonus ini dibahagikan kepada tiga (3) kategori. Usahawan layak untuk menikmati salah SATU (1) daripada kategori tersebut. Bonus tersebut berdasarkan jualan usahawan seperti ditunjukkan di bawah:

A. 5% daripada Jumlah Jualan Pelan “B”

Kelayakan:
 1. Mesti mempunyai tiga (3) barisan terus dengan Jumlah Jualan Bulanan daripada Pelan “A” serta Pelan “B” tidak kurang daripada 3,000 BV setiap kumpulan.
 2. Jumlah Jualan Bulanan Kumpulan daripada Pelan “A” serta Pelan “B” kurang daripada 100, 000 BV.
Gambarajah di bawah menunjukkan ilustrasi ringkas bagi kategori kelayakan tersebut:

B. 5% daripada Jumlah Jualan Pelan “B”

Kelayakan:
 1. Mesti mempunyai tiga (3) barisan terus dengan Jumlah Jualan Kumpulan Bulanan daripada Pelan “A” dan Pelan “B” tidak kurang daripada 10,000BV, 10,000BV dan 5,000BV.
 2. The Monthly Total Sales of Plan A plus Plan B should be 100,000 BV to less than 400, 000BV.
Gambarajah di bawah menunjukkan ilustrasi ringkas bagi kategori kelayakan tersebut:

C. 5% daripada Jumlah Jualan Pelan “B”

Kelayakan bagi Perkongsian Bonus Global:
 1. Mesti mempunyai tiga (3) barisan terus dengan Jumlah Jualan Kumpulan Bulanan daripada Pelan “A” dan Pelan “B” tidak kurang daripada 10,000 BV, 10,000 BV dan 5,000 BV.
 2. Jumlah Jualan Kumpulan Bulanan daripada Pelan “A” dan Pelan “B” hendaklah sebanyak 400,000 BV dan ke atas.
Gambarajah di bawah menunjukkan ilustrasi ringkas bagi kategori kelayakan tersebut:

K-LINK International Branches, Stockists & Web Sites